Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čluny a motory k zapůjčení

Řád půjčovny:

.

1. 

Při zapůjčení věcí je zákazník povinen se prokázat libovolnými dvěma doklady totožnosti ( občanský nebo řidičský průkaz, cestovní pas ), nebo jedním dokladem totožnosti a rodným listem.

.

2.

Kauci na zapůjčené věci a zálohu na půjčovné ve výči 10% půjčovného je zákazník povinen složit nejpozději před zapůjčením věcí. Kauce na zapůjčení celého kompletu ( člun +závěsný  motor + příslušenství ) činí 25.000,- Kč, na zapůjčení samotného motoru 15.000,- Kč a slouží jako jistina na zapůjčené věci a jako případná náhrada způsobených škod nebo ztráty zapůjčených věcí.

.

3.

Zákazník je povinen dbát na řádné užívání zapůjčených věcí tak, aby nedošlo k jejich poškození, zcizení a jiné újmě. Je zakázáno člun přetěžovat, užívat jej k jiným účelům než je určen a dále jej půjčovat. V případě odcizení, vážného poškození nebo ztrátě zapůjčených věcí je zákazník povinen okamžitě informovat půjčovnu.

.

4.

Zapůjčené věci jsou zákazníkovi předvedeny v provozuschopném stavu a je seznámen s obsluhou závěsného motoru, používáním správného paliva a oleje i celého kompletu. Do smlouvy o zapůjčení věcí je zaznamenán stav a počet oprav, případně jiné poškození zapůjčených věcí. Zákazník je povinen požívat poze olej do paliva, který je mu předán půjčovnou. Tento olej hradí po vrácení kompletu nebo motoru pouze ve výši spotřebovaného množství dle platného ceníku. 

.

5.

Při vrácení zapůjčeného kopletu je provedeno přezkoušení funkčnosti a po odečtení zůstatku půjčovného je zákazníkovi vrácen zbytek kauce. V případě poškození nebo ztráty zapůjčených věcí je tato škoda odečtena ze složené kauce a zákazníkovi písemně vyúčtována.

.

6.

Zapůjčení věcí je třeba předem rezervovat. Rezervační poplatek činí 10% půjčovného, a po vrácení věcí je odečten z celkové částky půjčovného. V případě nevyzvednutí věcí rezervační poplatek propadá ve prospěch půjčovny.  

 

Telefonní číslo pro nahlášení ztráty nebo vážného poškození:  +420777805285   

.

Ceník půjčovného:

.

Kauce na zapůjčené věci:                                1. týden     2 týdny     nad 15 dnů  

komplet motor + člun                                          25.000,-   25.000,-   25.000,-

motor                                                                20.000,-   20.000,-    20.000,-

člun                                                                   20.000,-   20.000,-    20.000,-

.

Půjčovné:

komplet motor + člun                                             650,-        550,-        430,-

člun                                                                      420,-        350,-        290,-

motor                                                                   450,-        380,-        300,-

exter. nádrž, pokud vení součástí motoru                  20,-          15,-          15,-

olej do paliva                                                                    240,- Kč / litr 

.

Příslušenství, které je zahrnuto v ceně zapůjčeného kompletu:

sada vesel, pumpa, kanystr, lano.

.

Ceny půjčovného jsou uvedeny v Kč / den, včetně  19 % DPH  

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář